Zmeny v pravidle (rule) "Vytvoriť pracovný výkaz"

Author: 
sano
Project: 
Date: 
05/05/2019 - 03:08
Time worked: 
15 min.
Merit reward: 
0.36
Work Evidence Source: 

Do "Rules" komponentu "Vytvoriť pracovný výkaz" bol pridaný parameter "odmena za overenie." Upravené boli aj príslušné akcie v iných "rules" ktoré volajú tento komponent.
Do REST volania na vytvorenie pracovného výkazu bol tiež pridaný parameter ("verify_reward"),ako je vidno na stránke REST dokumentácie ktorú je možné vidieť na URL adrese uvedenej vyššie.


Edit  Delete  Verify