Web application Na bežky!

Project ID: 
2001
Published: 
04 Dec 2018
Merit reward: 
0.00
Project Hours: 
225.52000
Status: 
for sale
Project owner: 
sano (Alexander Žaťko )
Project Participation: 
Private
Web Address: 

Description: 

Web aplikácia Na bežky! je používateľmi-spoluvytváraná web aplikácia, ktorá zhromažďuje informácie o miesach vhodných na bežkovanie a aktuálnych snehových podmienkach pre vykonávanie tejto aktivity. Okrem týchto kľúčových funkcií obsahuje aj informácie o tom ako bežkovať a výstroji potrebnom na vykonávanie tejto činnosti.

Práca na projekte je odmeňovaná výhradne podľa času investovaného do projektu, z príjmu Chronov z platieb ktoré používatelia aplikácie platia za každú vloženú správu. Spolupráca na akomkoľvek aspekte projektu je vítaná a záujemcovia o spoluprácu sa môžu hlásiť správcovi projektu.


Merit Shares: 
Any Merit reward will be distributed among shareholders in proportion to the number of hours reported
Shareholder Share Time Worked Merits Action
acid16 (Tomáš) work time share 0.00 Hours 0.00   2112
sano (Alexander Žaťko ) work time share 225.52 Hours 0.00   2002
  
Reward  Edit  Delete