Web application Na bežky!

Project ID: 
2001
Published: 
04 Dec 2018
Merit reward: 
0
Project Hours: 
8.00
Status: 
for sale
Project owner: 
sano (Alexander Žaťko )
Project Participation: 
Private
Web Address: 

Description: 

Web aplikácia Na bežky! je používateľmi-spoluvytváraná web aplikácia, ktorá zhromažďuje informácie o miesach vhodných na bežkovanie a aktuálnych snehových podmienkach pre vykonávanie tejto aktivity. Okrem týchto kľúčových funkcií obsahuje aj informácie o tom ako bežkovať a výstroji potrebnom na vykonávanie tejto činnosti.

Práca na projekte je odmeňovaná výhradne podľa času investovaného do projektu, z príjmu Chronov z platieb ktoré používatelia aplikácie platia za každú vloženú správu. Spolupráca na akomkoľvek aspekte projektu je vítaná a záujemcovia o spoluprácu sa môžu hlásiť správcovi projektu.


Merit Shares: 
Any Merit reward will be distributed among shareholders in proportion to the number of hours reported
Shareholder Share Time Worked Merits Action
sano (Alexander Žaťko ) work time share 8.00 Hours 0   2002